Sunday, 24/10/2021 - 07:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0389062370
  • Email:
   tranthuybh67@gmail.com
 • Dương Thị Thu Chiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0385295752
  • Email:
   duongthithuchien69@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0987763665
  • Email:
   thuybong1980@gmail.com