Sunday, 24/10/2021 - 07:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0382548938
  • Email:
   Phuongminh17062020@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916048547
  • Email:
   Nguyentrangmnttbh@gmail.com
 • Trần Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989717231
  • Email:
   Trantuyetmai14111989@gmail.com
 • Bùi Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972097192
  • Email:
   buithihuyentrang19041994@gmail.com
 • Vũ Thị Bảo Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356386788
  • Email:
   vuthibaongocmntt@gmail.com
 • Phạm Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0383 890 666
  • Email:
   thoattbh@gmail.com
 • Tạ Thị huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0966241286
  • Email:
   tahuyenboha@gmail.com
 • Quách Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0962245289
  • Email:
   quachhuong060784@gmali.com
 • Lý Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0964270368
  • Email:
   Lymai264@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0344686811
  • Email:
   thuonganhn88@gmail.com