Sunday, 24/10/2021 - 06:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0382548938
  • Email:
   Phuongminh17062020@gmail.com
 • Trần Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989717231
  • Email:
   Trantuyetmai14111989@gmail.com
 • Bùi Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972097192
  • Email:
   buithihuyentrang19041994@gmail.com
 • Quách Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0962245289
  • Email:
   quachhuong060784@gmali.com
 • Lý Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0964270368
  • Email:
   Lymai264@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0328700818
  • Email:
   nguyenhuemnttbh@gmail.com
 • Đinh Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0386387198
  • Email:
   bichngoc11121987@gmail.com
 • Vũ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969561835
  • Email:
   vuhangboha94@gmail.com