Chủ nhật, 24/10/2021 - 07:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Phạm Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0383 890 666
  • Email:
   thoattbh@gmail.com
 • Tạ Thị huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0966241286
  • Email:
   tahuyenboha@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0344686811
  • Email:
   thuonganhn88@gmail.com
 • Trịnh Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0977460330
  • Email:
   trinhhang@gmail.com
 • Vũ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388130388
  • Email:
   vuhanh88@gmail.com
 • Vũ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326116772
  • Email:
   tvu674161@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359774987
  • Email:
   ntthuy0308199@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0366938766
  • Email:
   nguyenthaomnttbh@gmail.Com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978449862
  • Email:
   nguyenyentrang2012@gmail.com