Sunday, 24/10/2021 - 07:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BỐ HẠ
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916048547
  • Email:
   Nguyentrangmnttbh@gmail.com
 • Vũ Thị Bảo Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356386788
  • Email:
   vuthibaongocmntt@gmail.com
 • Dương Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0974901328
  • Email:
   duongtinh060583@gmail.com
 • Vũ Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0365533166
  • Email:
   huongly0989@gmail.com
 • Linh Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0345052609
  • Email:
   linhthithem11091987@gmail.com
 • Đỗ Thị Nhường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0348890575
  • Email:
   nhuongmn.ttboha@gmail.com
 • Tăng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0974629545
  • Email:
   thuhang22011991@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967429123
  • Email:
   Thommnbh@gmail.com